Voor wie is Novito?

Novito bouwt voor:

Novito bouwt voor verscheidene doelgroepen en opdrachtgevers.

 

1

Woningcorporaties

Novito bouwt woningen voor corporaties. Deze kunnen we voor een scherpe prijs aanbieden, ook in kleine series. Wij kunnen daarmee inspringen op de toenemende vraag naar betaalbare sociale huurwoningen in de huurcategorie van ca. €450,- tot €700,- per maand.

Bijkomend voordeel zijn de lage onderhoud- en beheerskosten, eigen energie opwekking (NOM) en de eenvoudige aanpasbaarheid. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk voor corporaties om het aan zorgorganisaties te verhuren en over 10 of 15 jaar weer als reguliere woning te kunnen gebruiken. De zorgvoorzieningen die nodig zijn blijven dan eigendom van de zorgorganisatie en de corporatie heeft alleen de woning zelf in eigendom.

Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden info@novito.nl
2

Zorgorganisaties

De core business van zorgorganisaties is meestal niet het vastgoed. Toch is de woning wel een essentieel onderdeel om de bewoners goede zorg te kunnen bieden.

Onze filosofie is dat we met onze woningen en woonvormen preventief bij kunnen dragen. We willen mensen helpen dat ze zo weinig mogelijk en zo laat mogelijk in hun levensfase aan professionele zorg nodig hebben.

Als mensen in een situatie zitten dat ze toch zorg nodig hebben, willen we dat de woning zoveel mogelijk aan bijdraagt. Dat doen we onder meer door de bewoner een fijne beleving van de woning (zoals transparantie, contact met buiten, licht, akoestiek) te bieden, maar ook door technologische hulpmiddelen en het belangrijkste, dat we de woning op de individuele situatie kunnen afstemmen. Dit kan de zorgverlener ontlasten en de bewoner juist stimuleren.

Het Novito concept biedt vele mogelijkheden voor zorgorganisaties, zo zouden de woningen ingezet kunnen worden als aanleunwoningen, als zorgcluster binnenstedelijk of juist buitenaf in een landelijke omgeving, als tijdelijke huisvesting voor bewoners van intramurale zorgcentra en als wooneenheden voor zwaardere zorgbehoevenden. Het is daarbij ook mogelijk om wooneenheden die eerst voor de zwaardere zorg bestemd zijn, later geschikt te maken voor reguliere bewoning.

Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden info@novito.nl
3

Vastgoedinvesteerders

Wij zoeken maatschappelijk betrokken vastgoedinvesteerders met een lange termijn visie, die willen investeren in waardecreatie, duurzame oplossingen, en die van toegevoegde waarde willen zijn voor onze samenleving. Dit in combinatie met de vele toekomstige mogelijkheden, een laag risico en een aantrekkelijk rendement.

Onze woningen zijn geen doorsnee woningen. Ze bieden ‘letterlijk’ ongekende mogelijkheden. Novito woningen zijn continu aanpasbaar, remontabel, smart homes en de eigen ontwerpen geven de woningen een uniek karakter.

Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden info@novito.nl
4

Bewoners

Voor ons staat de ‘Quality of Life’ van mensen centraal. Eén van de invloedrijkste factoren op dit gebied is de woon- en leefomgeving. Onze woningen kunnen worden afgestemd op individuele behoeften, zelfs als dit huurwoningen betreffen. Daarnaast is er in het ontwerp nadrukkelijk rekening gehouden met de beleving. Situering, transparantie, licht, akoestiek en ruimte zijn belangrijke aspecten die we in onze ontwerpen integreren. We nemen deze eigenschappen mee in onze woningen, maar houden ook rekening met de omgeving rondom de woning. Hoe past het in de omgeving en wat willen we bereiken met het ontwerp van de gehele woonvorm.

Wij bieden bewoners een eigen woonbeleving die ze voor een groot deel zelf in kunnen vullen.