Novito staat voor keuzevrijheid en toekomstperspectief in wonen. Novito biedt mogelijkheden nu, maar ook bij de veranderende behoeften en later voor verschillende generaties en doelgroepen.

Mogelijkheden op gebied van de persoonlijke woning en in de sociale leefomgeving. Wij streven hiermee naar een zo hoog én een zo lang mogelijke ‘Kwaliteit van leven’.