Ga naar hoofdinhoud

Ons motto

‘Omstandigheden en behoeften van mensen veranderen voortdurend. Evenzo veranderen hele generaties. Maak gebouwen daarom niet voor het eerste gebruik. Maak gebouwen voor eindeloos gebruik.’

Visie

Zelf invloed op woonkwaliteit

Novito streeft ernaar dat ieder mens zelf invloed heeft op de mate van zijn of haar woon- en leefkwaliteit.

Wij maken woningen die er voor zorgen dat mensen op ieder gewenst moment zelf kunnen bepalen hoe ze willen wonen. Onze woningen zijn erop gericht dat ze eenvoudig aangepast kunnen worden naar een specifieke doelgroep of een individu, en zijn geplaatst in een sociale setting.

Novito geeft daarbij extra aandacht aan maatschappelijke vraagstukken op gebied van wonen. Daaronder valt de betaalbaarheid van woningen, waardebehoud, aandacht voor milieu en toekomstige generaties, en specifieke doelgroepen zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ouderen. Wij maken onze woningen daarom altijd alternatief aanwendbaar.

Ons concept

Het Novito Levensloopmodel

Wat maakt Novito woningen nou wezenlijk anders voor de bewoner en/of eigenaar van de woning?

Om dat te laten zien hebben we ons levensloopmodel opgezet. In dit model is onderscheid gemaakt in de levensloop van de woning en de levensloop van de bewoner. Want voor beiden zijn er grote voordelen ten opzichte van traditionele woningen.

Klik op het betreffende onderdeel in het schema om de voordelen of nadelen te zien:

Levensloop woning met Novito

De levensloop van de Novito woning kenmerkt zich door:

 • langere bewoning van de bewoners, dus minder mutaties
 • aanpassingen tussen mutaties zijn eenvoudig uit te voeren, tegen lage kosten
 • lagere onderhouds- en beheerkosten
 • eenvoudig van doelgroep te veranderen
Bouwen met Novito: Circulair en adaptief

De levensloop van de bewoner in de Novito woning kenmerkt zich door:

 • Bewoners kunnen in de eerste instatie langer zelfstandig wonen, en hebben indien noodzakelijk later wel de mogelijkheid om met professionele zorg thuis te blijven wonen.
 • Constante mogelijkheid tot aanpassing aan behoefte
 • Upgraden en downgraden tegen lage kosten
 • Mogelijkheid tot leasen / huren van upgrades (en besparing bij downgrades)
 • Onderdelen en voorzieningen worden bij downgrade later weer hergebruikt
Traditioneel bouwen: lineair en star

De levensloop van de bewoner in een traditionele woning kenmerkt zich door:

 • bewoners zullen minder lang in staat zijn om in de woning te blijven wonen
 • bewoners zullen eerder afhankelijk worden van de omgeving en professionele zorgverleners
 • woningen zijn niet voorbereid op aanpassingen van de bewoner en de meeste huurwoningen kunnen niet worden aangepast
Levensloop woning

De levensloop van een traditionele woning kenmerkt zich door:

 • (huur)woningen kunnen alleen aangepast/verbouwd worden bij mutaties
 • meer mutaties dus meer risico op leegstand
 • hogere onderhouds- en beheerkosten
 • verbouwingen zijn relatief kostbaar, ingrijpend, duren langer en zijn materiaalverspillend
 • zonder kostbare ingrijpende verbouwing niet mogelijk om eenvoudig van doelgroep te veranderen

Betaalbaar product

'Want iedereen moet de mogelijkheid hebben om plezierig te kunnen wonen'

Novito is niet zomaar een woningbouwer. Wij maken voorontwikkelde producten en willen daarmee voor iedere doelgroep betaalbaar zijn. In ons concept zitten een aantal kenmerken die er voor zorgen dat wij de woning voor een goede prijs aan kunnen bieden.

Wij hebben een lange termijn samenwerking met gespecialiseerde disciplines. In teamverband worden projectoverstijgende componenten / modules ontwikkeld. Doordat we dit eenmalig doen en meermaals inzetten kunnen we de kosten hiervan verdelen over veel meer projecten. Dit maakt de kostprijs van één woning veel aantrekkelijker. Omdat er een lange termijn samenwerking met dezelfde mensen en bedrijven is kan het concept ook steeds verder worden geoptimaliseerd en uitgebreid.

Daarnaast zitten er een aantal voordelen in het concept die zorgen dat de woningen én de toekomstige aanpassingen in de woningen betaalbaar zijn:

 • Novito heeft een kleine, slanke organisatie zonder veel personeelskosten en huisvestingskosten die normaliter over de woningen gerekend worden.
 • Doordat de woningen in een dag geplaatst worden zijn er nauwelijks bouwplaatskosten nodig.
 • Alle bijkomende kosten zoals adviseurskosten (zoals architect, constructeur, installatie adviseur, bouwfysisch adviseur) zitten integraal in de kostprijs en kunnen dus efficiënter en lager worden gehouden.
 • De woningen zijn voorbereid op toekomstige aanpassingen wat er voor zorgt dat met name de factor arbeid sterk gereduceerd kan worden. De infrastructuur voor aanpassingen is immers al aanwezig.
 • De voorzieningen die later geïmplementeerd kunnen worden kunnen meermaals worden hergebruikt. Dit maakt de afschrijvingstermijn langer, waardoor ze beter betaalbaar worden.

Afhankelijke van de wensen zijn de woningen geschikt voor zowel de sociale woningbouw als de vrije sector.

Modulair aanpasbaar

'Het leven kent een continu dynamisch verloop, woonomstandigheden moeten daarop zijn ingesteld'

Novito woningen zijn continu laagdrempelig aanpasbaar. De technische infrastructuur van de woning is zo opgebouwd dat er vele verandering mogelijk zijn zoals:

 • Ruimtelijke indelingen
 • Fysieke hulpmiddelen
 • Communicatiesystemen
 • Alarmeringssystemen
 • Beveiligingssystemen

Het is mogelijk om de woning tijdens de levensloop te modificeren. Dit betekent dat op basis van voorbedachte modules woningen zijn te upgraden, maar ook weer te downgraden. Voorzieningen kunnen daardoor in verschillende woningen (circulair) worden hergebruikt en veel efficiënter worden ingezet.

Ook kunnen de woningen eenvoudig aangepast worden voor nieuwe doelgroepen of functies en zijn daardoor omkeerbaar. Doordat de constructie, de inbouw en de installaties fysiek van elkaar zijn gescheiden en daardoor bereikbaar blijven is het mogelijk om toekomstige veranderingen van functies simpel door te voeren.

Toekomstwaarde

'Maak gebouwen die niet afgeschreven hoeven te worden, maar juist steeds meer in waarde toenemen'

De Novito woningen zijn waardevoller dan vergelijkbare traditionele woningen. Dat waardebehoud komt door een aantal kenmerken die Novito anders maken:

 • Laagdrempelige aanpasbaarheid: Toekomstige wijzigingen in de woning en verbouwingen kunnen met aanzienlijk minder tijd en kosten uitgevoerd worden.
 • Duurzaamheid: Woningen zijn standaard ‘0 op de meter’, all-electric en voorbereid op toekomstige energie ontwikkelingen zoals opslag van energie.
 • Verplaatsbaarheid: De woningen zijn demontabel en verplaatsbaar. Dit kan in bepaalde gevallen erg waardevol zijn. Denk daarbij aan krimpgebieden, waar de verwachte vraag er in de toekomst niet meer is of aan het meermaals inzetten van tijdelijke huisvesting.
 • Omkeerbaarheid: De snelle veranderingen in de samenleving maakt dat er in de toekomst andere functies gevraagd worden. Iets wat nu de functie ouderenwoning heeft kan eenvoudig omgeturnd worden naar bijvoorbeeld jongerenhuisvesting. Ook kan eenvoudig ingespeeld worden op actuele vraagstukken zoals integratie van statushouders.
 • Voordeel in beheer en onderhoud: Het beheer en onderhoud is vele malen lager dan een traditionele woning.
 • Laag risico: Bovenstaande kenmerken maken dat er een laag risico is op bijvoorbeeld leegstand. Woningen zijn immers op ieder gewenst moment naar de dan geldende marktvraag te transformeren.

Sociaal maatschappelijk

'Bied mensen kansen op sociale contacten, maar laat ze zelf beslissen wanneer ze daar gebruik van maken'

Wij maken woningen, maar doen dit vanuit sociaal oogpunt. In onze woningen en woonvormen stimuleren wij sociale duurzaamheid, waarbij we mens, maatschappij en milieu centraal stellen.

Onze woningen en woonvormen zijn onze tools om dit in de praktijk waar te maken. In onze visie komt terug dat wij er voor staan dat mensen zelf invloed hebben op hun ‘Kwaliteit van leven’. Dit doen we door woningen te ‘customizen’ maar ook door de naaste omgeving hierop af te stemmen. Wij promoten Noaberschap, deeleconomie en deelgebruik, niet alleen vanwege financiële voordelen maar vooral om sociale contacten te bevorderen. Dit alles onder voorwaarde dat we mensen de vrije keuze willen bieden in hoeverre ze daar gebruik van maken.

Daarnaast is het sociale karakter in de gehele bedrijfsvoering terug te vinden. Wij geloven niet in snel winst maken, maar in lange termijn samenwerking, plezierige omgang met elkaar en kennisdeling. Dat doen we niet alleen binnen ons samenwerkingsverband maar ook daar buiten. Zo delen wij onze kennis onder andere met de Provincie Overijssel, Saxion Hogeschool en andere maatschappelijk betrokken organisaties. Wij zijn een maatschappelijke onderneming en geloven dat we ons verdienmodel kunnen gebruiken om steeds betere, mooiere en nog waardevollere oplossingen te bieden.

Bouw met ons mee!

Neem contact op als u ook wilt investeren in de toekomst

Terug naar boven