Woonvormen

Wij zien onze woningen altijd in samenhang met de naastgelegen woningen en de omgeving. Het sociale welbevinden voor bewoners wordt vormgegeven door de combinatie van de eigen woning, ofwel het privédomein, de naaste omgeving (buren) en het omringende openbaar gebied.

Op basis daarvan hebben we een aantal woonvormen ontwikkeld die specifiek geschikt gemaakt kunnen worden voor een doelgroep.

Novito woonvormen

Wij hebben de volgende woonvormen ontwikkeld:

  1. Collectief wonen
  2. Aanleunwonen
  3. Omkeerbaar zorgwonen
  4. Kleine woonblokken
  5. Buitenaf zorgwonen
  6. Wonen voor starters
  7. Flexibel wonen
  8. Tijdelijk wonen
  9. Multifunctioneel wonen
  10. Klein en goedkoop wonen
1

Collectief wonen

De collectieve woonvorm bestaat uit een groep van ca. 10 tot 18 woningen die samen een kleine gemeenschap vormen. Veelal zijn de woning zo op elkaar afgestemd dat er een hofje ontstaat waar alle bewoners gebruik van kunnen maken.

Binnen de collectieve woonvorm heeft iedere bewoner zijn eigen afgebakende domein, namelijk de woning eventueel in combinatie met een kleine tuin/terras.

In deze woonvorm stimuleren we gezamenlijk gebruik van bijvoorbeeld een gedeelde binnentuin en een gemeenschapsruimte, maar eventueel ook voorzieningen als gebruik van internet, tv, licht, of zelfs mobiliteit in de vorm van een elektrische auto. Dit levert substantieel financiele voordelen op, ontzorgt bewoners en stimuleert de sociale contacten.

2

Aanleunwonen

In aanleunwoningen kunnen mensen zelfstandig wonen. Ze zijn echter gevestigd in de nabijheid van een zorginstelling zodat ze als dat nodig is toch altijd zorg verleend kunnen krijgen.

3

Omkeerbaar zorgwonen

Wij maken woningen waarin later zorgvoorzieningen toegevoegd kunnen worden, maar het is ook mogelijk dat woningen meteen geschikt zijn voor professionele zorg, met daarbij ook alle wettelijke vereisten zoals brandveiligheid en legionella beheersing. Hierin kan 24-uurs zorg geleverd worden.

Om de investering hiervan ook rendabel te maken zorgen we dat de woning eenvoudig omkeerbaar is. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld van modules die bewoond worden door mensen met een zware zorgbehoefte later eenvoudig reguliere woningen maken of woningen voor mensen met een lichte zorgbehoefte.

4

Kleine woonblokken

Novito maakt ook kleine series woningen betaalbaar. Dankzij onze aanpak hoeven wij hiervoor geen grote series te maken. Zo zijn Novito woningen uitermate geschikte op locaties waar relatief weinig ruimte is of waar alternatieven veelal niet haalbaar zijn.

Dit zou kunnen bij binnenstedelijke (rest)locaties of in dorpen waar de vraag naar grote aantallen vaak minder is. Door onze vele schakelmogelijkheden zijn hier naast rijtjes ook alternatieven mogelijk zoals de rug-aan-rug variant of meerder kleine blokken van 2.

5

Buitenaf zorgwonen

Novito buitenaf zorgwonen richt zich met name op een doelgroep die al zwaardere zorg nodig heeft en graag in een landelijke ruim opgezette omgeving de laatste levensfase wil doorbrengen waarbij 24-uurs zorg aanwezig is.

Deze vorm is afgeleid van het oude Havezate idee, waarbij mensen in een geborgen groene en ruimtelijk omgeving wonen.

6

Wonen voor starters

De Novito woningen zijn in allerlei stijlen en vormen verkrijgbaar. Voor starters is de woning overwegend modern uitgevoerd met open ruimtes, geschikt voor kleine huishoudens en in de basis scherp geprijsd. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat de woning meegroeit.

7

Flexibel wonen

Flexibel wonen betekent dat woningen niet altijd voor één doelgroep bedoeld zijn maar dat dit uitwisselbaar is. Door de snelle sociaal maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing, meer eenpersoonshuishoudens, meer behoefte aan gebruik dan aan bezit is er behoefte aan andere manieren van wonen. Een woning die nu gebruikt kan worden om 3 of 4 statushouders te laten integreren moet over 5 jaar eenvoudig geschikt zijn om ouderen te huisvesten en weer 5 jaar later voor starters.

Dit maakt dat de woning wel voor doelgroepen geschikt zijn maar  in de loop der tijd van doelgroep wijzigen. Een mooi voorbeeld zijn krimplocaties / kleine kernen waar op dit moment behoefte is aan woningen voor ouderen maar over 10 jaar juist voor jongeren. Daardoor behouden de woningen hun waarde en kunnen ze doelgroepgericht ingezet worden.

 

8

Tijdelijk wonen

De verplaatsbaarheid zorgt er voor dat woningen ook voor tijdelijke bewoning (bijvoorbeeld 5 of 10 jaar) worden ingezet. Door het ontwerp en de kwaliteit van de woning hebben bewoners niet het gevoel in een tijdelijke opvang te hoeven wonen maar in een volwaardig huis.

Doordat de woning zijn waarde behoud kunnen de woningen ook veelvoudig worden ingezet en dus over lange termijn worden afgeschreven of na afloop van de tijdelijke bewoning met hoge restwaarde worden verkocht.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden als mantelzorgwoning. De woning kan worden aangeschaft en bijvoorbeeld over 10 of 15 jaar weer worden verkocht.

9

Multifunctioneel wonen

In een woongroep kunnen meerdere functies gelijktijdig worden vervuld. Zo kan in principe in dezelfde type woning meerdere slaapkamers worden gemaakt, een individuele woning, (slaap)ruimte voor begeleiding of een gemeenschapsruimte. Hier zijn ook allerlei varianten op mogelijk.

10

Klein en goedkoop wonen

Novito woningen zijn er in verschillende prijscategoriën en uitvoeringen. We hebben een divers aanbod waarbij ook het lagere segment wordt bediend. We maken compacte woningen die in prijsniveau in de lagere sociale huurcategorie kunnen vallen.

Het instapmodel Novito woning is dus zeer geschikt voor mensen met een kleine portemonnee die in aanmerking komen voor huursubsidie en voor sociale woningbouw.

Bel voor meer informatie over de mogelijkheden van Novito. 06 281 244 13